Varför nytt avlopp?

Om du ska bygga nytt så behövs det med största sannolikhet en avloppsanläggning. Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten och det krävs mer än endast slamavskiljning för att avloppet ska godkännas av kommunens miljöförvaltning.

Den andra anledningen till att skaffa nytt avlopp är att ditt befintliga har blivit utdömt, eller att det inte fungerar som det ska. Om kommunen har dömt ut ditt avlopp så har du en begränsad tid för att åtgärda problemen. Tiden varierar mellan olika kommuner, kontrollera vad som gäller för din fastighet.

Olika behov och miljöskyddskrav

Avstånd till vattenbrunnar – både din egen och dina grannars – är en viktig faktor för hur ditt avlopp ska utformas. Närheten till vattendrag eller hav påverkar också, liksom vilken typ av mark som finns på platsen.

Kraven på miljö- och hälsoskydd påverkar också. Har du långt till grannar och vattendrag är det troligt att du behöver en avloppsanläggning för ”normal skyddsnivå”.

Bor du däremot nära hav eller sjö så ställs högre krav på ditt avlopp. Exakt vilka krav som ställs får du reda på i kommunens tillstånd.

Du ska känna dig trygg med ditt avlopp

En ny avloppsanläggning är en stor investering, dessutom ska den vara funktionsduglig i många år. Därför ger vi dig tio års garanti på våra avloppsanläggningar.

Vi arbetar främst med avloppssystem från BAGA. Deras lösning ligger i teknisk framkant som testats och bevisats fungera mycket bra i svenska förhållanden. Avloppsvattnet som lämnar ditt hus med ett system från BAGA innehåller minimala halter av föroreningar och bakterier. På så sätt gör du en insats för både miljön och för din och dina grannars hälsa.

Finansiering, anpassad för dina förutsättningar, kan ordnas genom Wasa Kredit.

Kontakt

Kontakta mig för mer information om avloppsanläggningar:

Torbjörn Olsson
IVT Center Karlstad
Stefan Andersson
IVT Center Torsby

 

JA, TACK!
Kontakta mig, jag vill veta mer om avloppsanläggningar.

Höjdens

IVT Center Karlstad

Pelletsgatan 6

652 21 Karlstad

Telefon: 010-122 12 20

E-post: info@hojdens.se

Höjdens

IVT Center Torsby

Enarsvägen 2

685 34 Torsby

Telefon: 010-122 12 60

E-post: torsby@hojdens.se

Höjdens

IVT Center Säffle

Östra Storgatan 10

661 42 Säffle

Telefon: 010-122 12 80

E-post: info@hojdens.se

Gilla oss på fb_vit_31x31

BGE_IVT_center

Auktoriserad återförsäljare

av IVT värmepumpar