Bergenergi i fastigheter

Vi uppfyller de högsta kraven

ENWELL Värmepumpcenter har genom åren borrat en enorm mängd vatten- och energibrunnar för alla möjliga fastigheter. Vi har kunskapen och kapaciteten att ta oss an riktigt stora entreprenader.

Sänk fastighetens energikostnad med upp till 85 procent

En bergenergianläggning utnyttjar den lagrade solenergi som finns i berget under oss. Både till uppvärmning och kylning. Och eftersom uppvärmning och kylning står för den absolut största delen av en fastighets energikostnad finns det stora pengar att spara.

Bergenergi innebär faktiskt att upp till 85 procent av energibehovet för uppvärmning och kyla hämtas från berggrunden. Dessutom minskar miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Bergenergi kombinerar flera tekniker

Hur effektiv en bergenergiinstallation blir beror på hur väl de olika delarna kombineras och dimensioneras:

  • Borrteknik. Borrningen är den enskilt viktigaste delen i en bergenergiinstallation.
  • Kollektorer och värmepumpar. Detta är själva hårdvaran i installationen och med dessa komponenter i toppkvalitet bidrar de till att göra installationen så effektiv som möjligt.
  • Datorstödd styrning. Datorstödd styrning har avgörande betydelse för hur väl berggrunden och marken används för lagring av energi mellan årstiderna.
  • Datorstödd övervakning. Slutligen bidrar en datorbaserad övervakning till att drift och effektivitet i anläggning kontinuerligt mäts i jämförelse med förväntade och garanterade nivåer.
Bergenergi i fastigheter

Hög driftsäkerhet och lång livslängd

Moderna bergenergilösningar har synnerligen hög driftsäkerhet och en livslängd på mellan 20 år för värmepumparna och över 50 år för borrhålen. De risker som ändå finns ligger främst i projekt där flera parter är involverade och ingen tar ansvar för helheten.

Sedan 2016 är vi en del av ENWELL, som är landets största grupp av bergenergibolag. Det innebär att vi kan hantera riktigt stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder. Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi garantera att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en bergenergianläggning.

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med bergvärme.