IVT Center Karlstad

Ditt kunskapscenter i Karlstad för värmepumpar, energi och miljö

Ett IVT Center har en utställning med IVT:s aktuella utbud av värmepumpar och annan utrustning för uppvärmningen av ditt hus. Personalen är utbildad och certifierad av IVT enligt mycket höga krav. IVT:s värmepumpar finns i allt från småhus till stora kommersiella fastigheter.

På IVT Center Karlstad kan du såklart också få hjälp med vatten- och energiborrning som är en annan värdefull kompetens inom Värmepumpcenter.

Med utgångspunkt från Karlstad är vårt primära arbetsområde Värmland och delar av Dalsland, men du är givetvis välkommen även om du bor eller har verksamhet utanför detta område.

På kontoret hittar du vår säljare Edward Gawor som har lång erfarenhet av värmepumpar och vatten- och energiborrning. Kontoret är även Värmepumpcenter huvudkontor.

Besök eller kontakta oss på valfritt sätt om du vill veta mer om värmepumpar.

IVT Center Karlstad
Gjuterigaran 24
652 21 Karlstad
Telefon: 010-122 12 00

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.