Elbilsladdning med GARO laddbox

Ladda elbilen med GARO laddbox och upplev laddning som det borde vara. DC-övervakning med en smart, dynamisk lastbalansering vilket styrs från mobil eller dator med hjälp av en app uppkopplad på hemmets nätverk. Ladda smart, effektivt och säkert. 

Mervärde vid köp av laddbox hos oss

Om du köper en laddbox av oss får du produkter av högsta möjliga kvalitet. Vi är specialister inom klimatsmarta lösningar och erbjuder vår kunder helhetslösningar. Vi är även försäljare av GARO laddbox vilken i vår mening är en av de ledande lösningarna för elbilsladdning hemma. Vi ser till att du får ut maximalt av din nya investering.

Garo laddbox laddar din elbil
Garo laddbox laddar din elbil

Hög teknologi med smart funktion - GARO laddbox

För laddning hemma erbjuder GARO laddbox en simpel men effektiv och smart laddning av din/dina elbilar. Genom det inbyggda smarta masterkortet kan laddboxen kopplas upp till hushållets nätverk. Dessutom finns dynamisk lastbalansering för att motverka överbelastning på huvudsäkringen.

För att hindra obehörig användning är det möjligt att köpa laddbox försedd med både lås och RFID-tag. DC-övervakning enligt Elinstallationsreglernas krav finns också integrerat vilket fungerar likt en smartare jordfelsbrytare av typ B. Tack vare alla dessa egenskaper uppfyller GARO laddbox samtliga krav för att ansökan om bidrag från naturvårdsverket.

Den dynamiska lastbalanseringen

Skydda fastighetens huvudsäkring på det mest optimala vis med den dynamiska lastbalanseringen. En extern mätare installeras i elcentralen och därmed kan avläsningar göras i realtid vilket möjliggör automatiska justeringar av laddning från laddboxen till bilen.

Genom ständiga avläsningar av hushållets elförbrukning anpassas elbilsladdningen, därav elimineras risken för överbelastning av huvudsäkringen i bostaden. Med en dynamisk lastbalansering kan även hastigheten påverkas, vid låg elförbrukning i hushållet kan elbilen laddas med högsta möjliga kapacitet.

Garo laddbox

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Elbilsladdning med laddbox från Garo

Huvudsäkringen behöver skydd

Som nämndes ovan har laddboxen en energimätare vilken arbetar i realtid. De aktuella gränsvärdena förprogrammeras för att passa hushållet och därmed krävs ingen uppgradering av årsabonnemang. Med dynamisk lastbalansering laddas bilen med mellan 6A och 32A beroende på vad den övriga elförbrukningen för tillfället ligger på.

Hushållsuttag endast temporärt

Eftersom elbilsladdning ger hög belastning på uttaget behövs ett uttag anpassat för detta. Det är en av huvudanledningarna till att Elsäkerhetsverket inte rekommenderar regelbunden laddning genom hushållsuttag. Dock kan tillfälliga laddningar via ett vanligt uttag ibland behövas. Tänk i så fall på att begränsa laddströmmen till 8-10 Ampere samt att hålla uppsikt under laddningen för att undvika missöden.

Risken med att ladda en elbil genom ett vanligt hushållsuttag är framförallt att kablage kan gå varmt och till och med leda till brand. Även jordfelsbrytaren riskerar att tappa funktionen av en långvarig och regelbunden elbilsladdning.

Elbilsladdning med laddbox från Garo
Elbilsladdning med laddbox från Garo

Andra viktiga aspekter med elbilsladdning

Vid köp av en elbil följer kabel liksom box med, tillbehör vilka inte är utvecklade för regelbunden laddning. För en säker laddning behöver ett Typ2-uttag där en hög belastning inte försämrar effektiviteten trots dagliga laddningar. Även Elsäkerhetsverket avråder från att ladda genom hushållsuttag, som till exempel det uttag du använder för motorvärmare, under längre perioder.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Modeller för alla behov

GARO laddbox kommer i olika effekter för att tillmötesgå alla sorters behov. Vilken som passar bäst beror på elbilens märke, batteriets storlek, kapacitet med mera. Men generellt sett laddar bilen ungefär 2 mils körning per tim, dock är nya rena elbilar snabbare än så.

Garo laddboxar