Vi är en del av BrainHeart Energy

Höjdens är en del av BrainHeart Energy Sweden, en bolagsgrupp med totalentreprenörer inom värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik. Koncernens största ägare är BrainHeart Energy och Vattenfall.

Bolagen i gruppen har var för sig upp till 25 års erfarenhet av värmepumpinstallationer. Tillsammans genomför vi närmare fyra installationer inom bergenergi per dag, vilket gör oss till marknadsledande i Sverige.

Alla bolag inom koncernen bidrar till den kompetens och alla de tjänster – design, dimensionering, projektering, borrning, installation, optimering, övervakning samt service – som är nödvändiga för att vi ska kunna ta ett totalansvar för de projekt vi genomför.

Vår övertygelse är att all framgångsrik verksamhet bygger på att ha det rätta teamet med både kunskap och kompetens samt ett starkt engagemang och driv. Precis som inom Höjdens och övriga bolag inom BrainHeart Energy Sweden.

Läs mer på brainheartenergy.se

Kontakt

Kontakta mig för mer information om BrainHeart Energy:

Malin Tilfors
BrainHeart Energy
Per Lindgren
VD / Borr
Stefan Andersson
Marknadschef

 

Höjdens

IVT Center Karlstad

Pelletsgatan 6

652 21 Karlstad

Telefon: 010-122 12 20

E-post: info@hojdens.se

Höjdens

IVT Center Torsby

Enarsvägen 2

685 34 Torsby

Telefon: 010-122 12 60

E-post: torsby@hojdens.se

Höjdens

IVT Center Säffle

Östra Storgatan 10

661 42 Säffle

Telefon: 010-122 12 80

E-post: info@hojdens.se

Gilla oss på fb_vit_31x31

BGE_IVT_center

Auktoriserad återförsäljare

av IVT värmepumpar