Miljö och kvalitet

Kostnadsfri offert och kalkyl

Hitta rätt värmepump för dina behov och få en offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara.

En av de största insatserna för miljön du kan göra är faktiskt att installera en värmepump. Det beror på att en värmepump utnyttjar den solenergi som lagras i marken, vattnet eller luften. Det är energi som är till 100 % förnybar. Endast en mindre del el går åt för att driva själva pumpen.

Vi levererar i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet

Det är vår personal som gör att vi kan ta ansvar för hela arbetet. Alla inom Värmepumpcenter ansvarar för att varje steg i arbetet genomförs med hög kvalitet. För att kunna göra detta är de kompetenta och välutbildade samt har lång praktisk erfarenhet. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Kretsloppet är viktigt

Vår verksamhet prövas ständigt utifrån ett kretsloppstänk och hur viktigt det är att vi hushåller med våra gemensamma resurser.

Vi uppfyller lagkrav

Vi ser till att med god marginal uppfylla de krav som finns i lagar och förordningar.

Vi främjar hälsa

Hälsa, trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är hörnstenar i vår verksamhet.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.