Service av värmepumpar

Service samt byte av gammal värmepump

Luftvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump eller kanske någon annan typ av värmepump, – samtliga behöver genomgå regelbunden service och till slut bytas ut. Inköpet av en värmepump är en investering för dig och kan tjäna dig i många energioptimerade år om värmepumpen underhålls på rätt sätt.

Om du genomför service vartannat år är din värmepump väl omhändertagen vilket gör att den kan arbeta energisnålt och ge dig en ultimat värmekälla i många år.

Ett tryggare köp av värmepumpar
Förläng livstiden på din luftvärmepump

Livstiden för diverse värmepumpar

Om du investerar i en luftvärmepump, frånluftsvärmepump, vattenvärmepump eller liknande kan du räkna med 10 – 20 års livstid. För bergvärmepumpar är livslängden längre, mellan 20 – 25 år. Sedan beror livslängden också på tillverkare liksom garanti och eventuellt medföljande försäkring.

Vid vissa tillfällen kan du tjäna på ett nyköp av värmepump. Med den utveckling som sker inom värmepumpsteknik har vi kommit långt fram jämfört med bara för några år sedan. Ett bra exempel är ett förbättrat köldmedium vi idag använder oss av. 

Nya enheter förbränner på ett effektivare sätt vilket i sin tur ger mindre kostnader för dig tillika miljön.

Om du byter ut din gamla värmepump mot en ny har du flera positiva aspekter. Bland andra:

 • Mer effektiv.
 • Miljövänligare.
 • Energisnålare.
 • Chans till en inverterstyrd kompressor.
 • Spara dina pengar i det långa loppet.

Momenten är många men i stora drag består en service av följande saker:

 • Vi tar isär värmepumpen.
 • Varje del inuti sprayas med specialspray för att lösa upp damm, smuts och andra partiklar.
 • Ångtvättar värmepumpen för att nå in till samtliga delar.
 • Mäter tryck och elförbrukningen.
 • Dräneringsfunktion på innerdel kontrolleras.
 • Kondensorn kontrolleras samt funktionstestas.
 • Vi ger dig rådgivning och svarar på eventuella funderingar.
 • Underskrift i serviceprotokollet.

Vi rengör din värmepump med speciell utrustning utformad för just värmepumpar. Vid servicebesöket undersöker vi även efter eventuella gasläckor. 

Läckor är ovanligt men också oerhört farligt med tanke på att gasen varken luktar eller syns. En yttre skada kan medföra läckage vilket vi i så fall upptäcker vid servicen.

Då byte av din värmepump är bäst

Precis alla situationer är individuella och unika. När just du tjänar som mest på att köpa ny värmepump är svårt att skriva rakt av. Ofta kan du uppleva några försämringar hos din värmepump. Vanligt problem hos gamla värmepumpar är bristande funktion hos kompressorn. Eftersom denna del agerar likt hjärtat hos värmepumpar behöver den fungera felfritt för att enheten fortfarande ska vara energisnål och effektiv. Byte av värmepump sker då en värmepumps kompressor är sönder på grund av att delen är både dyr och svår att byta ut. Att lokalisera problemet med din värmepump kan vara svårt men bara hör av dig till våra rådgivare så får du hjälp med det.
Jobba på Värmepumpcenter

Vad regelbunden service kan göra för din pump

Argumenten för att genomföra regelbunden service på din värmepump är flera. Inte nog med att vi förlänger livslängden genom grundlig tvätt samt besiktning. Vi kan dessutom upptäcka brister i tidigt skede vilket besparar dig ett mer kostsamt problem.

Bergvärmepump och luftvärmepump - samma servicebehov

Oavsett om du äger en luftvärmepump, frånluftsvärmepump, vattenluftvärmepump eller bergvärmepump behöver de alla samma service. Detta för att samtliga typer arbetar hårt varje dag och förslitningarna är likvärdiga.

Vidare har olika tillverkare olika krav för sina värmepumpar men vår generella rekommendation är att din värmepump får en service vartannat år alternativt var 18:e till 36:e månad.

Trygg helhetslösning för värmepumpar

Det klimatsmarta valet

Luftvärmepump Aero från IVT

Optimera din värmepumps förbränning ytterligare

Du kan maximera din värmepumps funktion genom att rengöra filtret varje månad. I och med att service genomförs vartannat år behöver du rengöra din värmepumps filter mellan var service.

Extra noga är det för alla djurägare då päls gärna täpper till filtret och därmed försämrar luftflödet genom värmepumpen.

Kontakta oss för rådgivning eller tidsbokning

Vi hjälper dig gärna med din värmepump, oavsett vilken typ av värmepump du äger. Få svar på frågor/priser, teckna serviceavtal eller få hjälp med andra funderingar kring din nya som gamla värmepump. 

Välkommen att kontakta oss redan idag!