Service

Boka service av IVT värmepump

Boka service

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att boka ett servicebesök.

Service är lika viktigt för värmepumpen som för bilen

För de flesta är det självklart att lämna in bilen på service och att gå till tandläkaren regelbundet. Lika självklart tycker vi det är att se till så att din värmepump får en återkommande servicegenomgång.

För även om de värmepumpar vi installerar är mycket driftsäkra, så blir de ännu säkrare med regelbunden service. Servicen säkerställer helt enkelt att din värmepump fortsätter att ge dig skön värme under många år framöver.

Fördelar med återkommande service

Försäkra dig om skön värme

En regelbunden service är den bästa försäkringen för att din värmepump ska ge dig skön värme, år efter år.

Fasta priser

Efter genomförd service får du fasta priser på eventuella reparationer.

Viktigt att veta om service av värmepumpar

Företag som installerar och utför service på värmepumpar måste enligt lag vara certifierade. Om en installation eller service utförs felaktigt kan det innebära att du inte får den energibesparing du förväntat dig. Värmepumpens livslängd kan dessutom förkortas.

All vår service utförs av egen personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.