Utbyte av värmepump

Vi hjälper dig med ditt utbyte av värmepump

Tid för att byta din värmepump? Vi på ENWELL Värmepumpcenter hjälper dig genom processen med att byta din befintliga värmepump. Vet du förresten att livslängden på en äldre bergvärmepump beräknas till 15-20 år? Dessutom är en äldre värmepump inte lika effektiv som en ny bergvärmepump.

Byt ut din gamla bergvärmepump

Att behöva byta värmepump helt oförberett innebär ofta en oförutsedd kostnad och det längtar man kanske inte efter. En ny värmepump har dock en rad olika fördelar och inte minst har det skett mycket under dem senaste åren både på effektivitet och funktioner.

Högre effektivitet och större besparing

Den mest betydelsefulla skillnaden är effektiviteten. Tekniken utvecklas hela tiden för att ge så stor besparing som möjligt. Med en ny bergvärmepump kan du ofta spara flera tusenlappar mer per år jämfört med äldre pumpar. En stor anledning till den ökade effektiviteten är att styrsystemen i värmepumparna har förfinats.

Smarta styrsystem

Värmepumpar är betydligt mer intelligenta idag. En modern värmepump är till exempel utrustad med ett styrsystem som automatiskt reglerar värmepumpens arbete efter husets behov av värme och varmvatten. Behovet styrs även efter yttre omständigheter, som väder- och temperaturförändringar. En möjlighet hos riktigt moderna värmepumpar är Smart Grid. Det innebär att värmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska elbörsen och jobbar som mest då efterfrågan och priset på el är lägre.

Uppgradera med luftkonditionering

Uppgradera din bergvärmepump med en kylfunktion och låt borrhålets kyla ge skön svalka under sommaren. Genom att koppla ett IVT fläktelement till anläggningen används samma borrhål för att ge svalkande luftkonditionering på sommaren. Jämfört med en traditionell luftkonditionering innebär detta mycket låga investerings- och driftkostnader.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Skicka intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för utbyte av din befintliga värmepump, så kontaktar vi dig inom kort.