Bergvärme

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med bergvärme.

Har du höga uppvärmningskostnader? Installera bergvärme.

Trots att bergvärme länge har varit ett av de mest ekonomiska sätten att värma sitt hus så är det fortfarande många som kämpar med höga kostnader för uppvärmningen.

Med bergvärme utnyttjar du den solenergi som finns lagrad i berget under ditt hus. Det är energi som är mycket miljövänlig, eftersom den hela tiden förnyas. Och eftersom det är solen som står för uppvärmningen är energin i princip gratis. Det enda som krävs är lite ström för att driva själva värmepumpen.

Med bergvärme kan du spara så mycket som upp till 80 procent, beroende på vilken uppvärmningsform du har idag. Det är så mycket så att det många gånger lönar sig att installera bergvärme även om du inte har ett vattenburet värmesystem idag. Har du elvärme får du dessutom ROT-avdrag för konverteringen.

Bergvärme skapar värde

Det finns få investeringar som ökar värdet på ditt hus så mycket som bergvärme. Solenergin i berget säkerställer att den kommer ge värme under väldigt lång tid, både till dig och till kommande ägare av huset.

Fördelar med bergvärme

Ger stor besparing

Jämfört med andra värmepumpar ger bergvärme den största besparingen – du kan faktiskt sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent.

Miljövänligt

En bergvärmepump nyttjar befintliga och förnyelsebara naturresurser.

Ökar värdet på ditt hus

Dagens bergvärmepumpar är gjorda för att ge skön värme i många år. Därför ökar värdet på ditt hus om du installerar bergvärme.

Skaffa bergvärme – så går det till

Innan du bestämmer dig för bergvärme så besöker vi dig för att undersöka förutsättningarna och ge dig ett kostnadsförslag.

Själva borrningen tar sedan ungefär en dag och ger minimal påverkan på tomten. Borrhålet är normalt 100-220 meter djupt, beroende på vilket effektbehov ditt hus har.

Efter borrningen installeras värmepumpen av våra installatörer, detta tar ungefär en till två dagar.

Inom ett halvår så tar vi sedan kontakt med dig för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Du har då ytterligaren en möjlighet att ställa frågor och dessutom få tips och råd om hur du bäst hanterar din nya värmepump.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Tänk på att

Du måste ha tillstånd från din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att installera bergvärme. Det är ditt ansvar att skaffa tillståndet, men om du vill kan vi hjälpa dig med ansökan.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper värmepump från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.