Jordvärme – lika bra som bergvärme

Jordvärme kan vara lösningen om det inte finns berg som lämpar sig för borrning där du bor. Det är också en bra lösning vid nybyggnation eller om du har tillgång till mark utanför själva tomten.

Installationen sker genom att slingor med rör grävs ner i marken. Det behövs en relativt stor yta för jordvärme, för ett normalstort hus ungefär 250 – 400 kvadratmeter. De nedgrävda rören påverkar inte växtligheten.

På samma sätt som bergvärme så utnyttjar jordvärmen den lagrade solvärmen i marken. Med jordvärme värmer du upp huset, inklusive varmvatten, året runt.

Fördelar med jordvärme

När det saknas berg att borra i

Jordvärme är ett effektivt sätt att värma huset om det är långt till berg att borra i.

Miljövänligt

En jordvärmepump återvinner lagrad solvärme från marken.

Bekvämt

Tekniken är densamma som för bergvärme, vilket gör uppvärmningen av ditt hus väldigt bekväm och i princip underhållsfri.

Fungerar som ensam värmekälla

En jordvärmepump klarar av hela husets behov av värme och varmvatten, året runt.

Skaffa jordvärme – så går det till

Innan du bestämmer dig för jordvärmepump så besöker vi dig för att undersöka förutsättningarna och ge dig ett kostnadsförslag.

Vid installationen så gräver vi ner en slinga på ca en meters djup. Slingans längd är normalt 3-500 meter, beroende på vilket effektbehov ditt hus har. Nedgrävningen tar normalt en till två dagar. Efter att slingan lagts ner i marken installeras värmepumpen av våra installatörer. Detta tar ungefär en till två dagar.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Tänk på att

Du måste ha tillstånd från din kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd för att installera jordvärme. Det är ditt ansvar att skaffa tillståndet, men vi kan hjälpa dig med ansökan om du vill.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper värmepump från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med jordvärme.