Luft/vattenvärme

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med luft/vattenvärme.

En luft/vattenvärmepump ger värme även när det är kallt ute

En luft/vattenvärmepump tar energin från luften utomhus och omvandlar den till varmvatten. Och även om det är kallt ute så finns det alltid energi att omvandla. Den ger alltså värme och varmvatten året runt.

Har du redan ett vattenburet värmesystem så är en luft/vattenvärmepump förmodligen ett mycket bra alternativ, eftersom den inte kräver borrning eller grävning.

Fördelar med luft/vattenvärme

Ekonomisk

Komplettera ett befintligt vattenburet värmesystem för att spara pengar på uppvärmningen.

Miljövänligt

Med luft/vattenvärme återvinner du den lagrade solenergi som finns i luften omkring oss. Det är energi som är både befintlig och förnybar.

Enkelt att installera

Varken borrning eller grävning krävs.

Skaffa sjövärme – så går det till

Innan du bestämmer dig för luft-/vattenvärme så besöker vi dig för att undersöka förutsättningarna och ge dig ett kostnadsförslag.

Har du ett befintligt system för vattenburen värme är det endast installationen av värmepumpen som krävs. Det tar ungefär en till två dagar.

Installationen görs av vår personal som är välutbildad och certifierad. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

Inom sex månader efter installationen så tar vi dessutom kontakt med dig för att stämma av att allt fungerar som det ska. Du har då möjlighet att ställa frågor och dessutom få tips och råd om hur du bäst hanterar din nya luft/vattenvärmepump.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper värmepump från oss så tar vi ansvar för hela arbetet. Vi anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.