Luftvattenvärmepumpar

Luftvattenvärmepump – en värmelösning som tål att jämföras

För dig som har vattenburen värme kan en luftvattenvärmepump vara ett bra alternativ. Installationen är förhållandevis smidig, det krävs ingen åverkan i omgivningen, till exempel borrning eller grävning så som det behövs vid installation av berg- eller jordvärme. Dagens luftvärmepumpar är energisnåla och effektiva. Pumpen använder solens energi i utomhusluften och omvandlar det till värme i ett vattenburet system. Du får alltså både värme och varmvatten med hjälp av en luftvattenvärmepump.

IVT Airx luftvattenvärmepump

Minska kostnaden för uppvärmning

En luftvattenvärmepump är en billigare investering än till exempel berg- eller jordvärme, den är dessutom effektiv och du får snabbt tillbaka den investeringskostnad som installationen innebär. Kostnaden för uppvärmning kan minska till hälften beroende på vilken lösning du hade tidigare! Dessutom kommer värmepumpen med en generös garanti som borgar för en stabil och långsiktig värmelösning för ditt hem.

  • Används både till värme och varmvatten
  • Kort återbetalning, en investering som går att räkna hem snabbt
  • Hållbart - använder solenergi
  • Enkel installation utan åverkan i din trädgård
  • Perfekt för uppvärmning även för en pool

Luftvattenvärmepumpen kan vara ett bra alternativ till dig som funderar på bergvärme. Luftvattenpumpen innebär en mindre investeringskostnad än bergvärme och det krävs inga tillstånd hos kommunen för att installera den. Din nya värmekälla kommer snabbt på plats eftersom installationen är smidig.

I hela Götaland kan man räkna med att luftvattenvärmepumpen är ett bra alternativ till bergvärme när det gäller effektivitet och besparing på uppvärmning. Lägg därtill att investeringen är betydligt lägre och inte kräver borrning. Längre norrut kommer luftvattenvärmepumpen bli dyrare i drift under kalla vinterdagar, här kan bergvärme ha en fördel.

En luftvattenvärmepump går snabbt att installera och investeringen är förhållandevis liten. Du kan enkelt koppla på en pump på ditt befintliga vattenburna system. Pumpen är effektiv även under årets kalla dagar, och beroende på vart i landet du bor blir kostnaden låg även under vintern. Att utnyttja energin från solen är ett bra miljöval, och en energikälla som inte tar slut.

Värmepumpen fångar upp värme i utomhusluften, det finns värme och energi i luften även när det är minusgrader, och den värmen växlas via en kompressor över till husets vattenburna system. Du använder luftvattenvärmepump både till värme och varmvatten på ett väldigt energieffektivt sätt. Du kommer behöva ett aggregat som placeras på utsidan av ditt hus, och en enhet som placeras invändigt.

Använd din luftvattenvärmepump att värma upp poolen med

Allt fler väljer att skaffa en utomhuspool. Med en luftvattenvärmepump kan du värma vattnet i poolen med hjälp av tillbehör för detta ändamål. Vatten som inte värms upp i en pool blir för kallt att bada i även under sommaren. På sommaren har man dessutom inte samma behov av att värma sitt hus och då passar det extra bra att använda sin luftvattenvärmepump för att värma vattnet i familjens pool. Säsongen för utomhusbad blir längre och ni kan utnyttja poolen en större del av året. Jämfört med elvärme blir det upp mot 80 procent billigare att värma poolvattnet med en luft vatten värmepump.
IVT Airx luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar särskilt effektivt i södra Sverige

För dig som har en fastighet i de södra delarna av landet är en luftvattenvärmepump extra intressant att kolla på om du ska byta värmekälla. Är ditt hus av mindre modell eller känns bergvärme som en alltför stor investering? Luft/vattenvärmepumpen kan vara lösningen. Här får du en lösning som klarar hela ditt behov året om. Även om pumpen inte är fullt lika effektiv de allra kallaste dagar på året klarar den din uppvärmning även då.

Vad är skillnaden på luftvärmepump och luftvattenvärmepump?

Båda pumparna använder samma princip och teknik för att fånga upp värme i den omgivande luften. Man har också i båda fallen ett aggregat som placera spå utsidan av huset och ett som placeras invändigt. Luft-luft värmepumpen värmer endast upp luften invändigt och den uppvärmda luften återförs via en enhet som blåser ut från ett ställe i huset. Luft-vatten pumpen kopplas istället på husets vattenburna system och värmer vattnet till radiatorer och även varmvatten.

För dig som har ett vattenburet system är luft-vatten rätt alternativ, här använder du de radiatorer eller den vattenburna golvvärme du redan har.

IVT Airx luftvattenvärmepump

Det klimatsmarta valet

Airx luftvattenvärmepump från IVT

Enkelt att sköta

En luftvattenvärmepump besparar dig mycket jobb, du behöver bara reglera temperaturen du önskar ha inomhus. Du behöver inte göra något underhåll själv, men en årlig service är att rekommendera. Årlig tillsyn av anläggningen bidrar till att förlänga värmepumpens livstid och håller din pump effektiv, det kommer även hålla din värmelösning kostnadseffektiv. Vi erbjuder serviceavtal och hjälper er att hålla er luftvattenvärmpump effektiv i många år.

Skaffa luftvattenvärmepump

Är du i behov av att byta värmekälla och vill veta mer och luftvattenvärmepump? Vi hjälper dig med rätt lösning till ditt hus. Vi börjar alltid med ett besök för att se husets förutsättningar och få reda på mer om vilket behov man har. Detta besök är kostnadsfritt och du kommer i samband med besöket få förslag på vad som skulle kunna vara bästa lösningen för huset ihop med ett kostnadsförslag.

En installation av en luftvattenvärmepump till ett befintligt vattenburet system tar ca 1-2 dagar. Vår personal har gedigen kunskap och vi har självklart ansvarsförsäkring som täcker hela installationen.

Display på Airx luftvattenvärmepump

Kontakta oss idag för rådgivning

Vi kan värmelösningar och hjälper dig till bästa tänkbara system för just ditt hus. Vår personal är certifierad och ha rätt kompetens, vi tar totalansvar för installationen och garanterar en trygg affär. Vi är med hela vägen från rådgivning, installation till uppföljning och service.

Ring oss idag!